Startpagina » Disclaimer

Disclaimer


Privacy Statement
De wijkvereniging en de bestuursleden gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens die u via e-mail of via formulieren naar ons toe stuurt. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw bericht en niet ongevraagd aan derden verstrekt.

Disclaimer
Aan de inhoud van op deze website geplaatste informatie wordt de uiterste zorg besteed. Toch kan het voorkomen dat informatie onjuist is weergegeven. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend noch kan de wijkvereniging en/of de webmaster aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen als gevolg van het gebruik van deze website als informatiebron. De redactie behoudt zich het recht voor om commerciële berichten, politieke uitingen, ongepast taalgebruik of niet opbouwende kritiek in te korten dan wel te verwijderen als de webredactie daar aanleiding toe ziet.

Copyright
Niets van deze website mag worden gekopieerd
in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de wijkvereniging Noordhoek.
©2006 Wijkvereniging Noordhoek