Startpagina » Wijkvereniging » Lidmaatschap

Lidmaatschap


De wijkvereniging voor u? Kijk om u heen en zie de veranderingen. Door het lidmaatschap van de wijkvereniging heeft u al invloed op de besluitvorming over dingen die in en om de wijk.

De wijkvereniging en het lidmaatschap
De wijkvereniging is er in eerste plaats voor u. De wijkvereniging is voornamelijk bezig met belangenbehartiging bij organisatie zoals de gemeentelijke overheden en u bepaald de onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn:
• Infrastructuur (Mannee)
• Verkeer (GVVP- Goese Verkeer en VervoersPlan)
• Veiligheid (Snelheid verkeer)
• Groenvoorziening en waterpartijen (Baggeren van de waterpartijen)
Verder werkt de wijkvereniging samen met de gemeente bij de besteding van het zogenaamde “wijkbudget” De resultaten kan een ieder zien. Bijvoorbeeld de opgeknapte speeltuintjes of de nieuwe tafeltennistafel.
Ook het organiseren van activiteiten zoals koninginnedag, sport en andere sociale activiteiten kunnen worden ondersteund door de wijkvereniging. Dit gebeurt alleen bij voldoende initiatief uit de wijk!
Zie voor meer informatie de pagina Wijkvisie.

Het lidmaatschap
Lid worden van de wijkvereniging gebeurt door het invullen van het elektronische aanmeldingsformulier en deze te verzenden. Spoedig daarna ontvangt u bericht over de betalingen.
De contributie van het lidmaatschap wordt vastgesteld in de jaarvergadering.
Voor 2017 is de contributie vastgesteld op € 7,50
Het lidmaatschap is per adres en een ieder die op het adres woont is dus lid.
U kunt uw jaarlijkse contributie overmaken naar rekeningnummer NL39RABO0116047437 tnv wijkvereniging Noordhoek.
Graag daarbij uw lidmaatschapsnummer vermelden en/of het adres. Dat maakt het gemakkelijker voor de financiële administratie om de binnenkomende contributiegelden in te boeken en het overzicht te houden op het verloop daarvan in het lopende verenigingsjaar.

Verhuizen en lidmaatschap
Als u gaat verhuizen zouden wij graag een melding hiervan ontvangen. Dit kan door gebruik te maken van het elektronisch aanmeldingsformulier met een vermelding van “betreft verhuizing”. Vermeldt hierbij ook uw oude en nieuwe adres. Wij kunnen dan ook de nieuwe bewoners van uw oude adres informeren omtrent het doen en laten van de wijkvereniging.

Opzeggen van het lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of per e-mail gebeuren. Stuur dit verzoek aan de ledenadministrateur (ledenadministratie@noordhoekgoes.nl) of de secretaris (secretaris@noordhoekgoes.nl) van de wijkvereniging.
Volgens de statuten van de vereniging loopt het boekjaar van de wijkvereniging van 1 januari t/m 31 december. Voor het lidmaatschap wordt per boekjaar betaald. Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, doe het dan voor 1 december van het lopende jaar.
Leden die hun lidmaatschap vroeg in het jaar willen beëindigen worden gehouden aan hun verplichtingen van het lopende jaar.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben horen wij dat graag. Neem dan contact op met één van de bestuursleden.